Kolposkopie 2016

https://multilanac.eu/cz/Multilan Active - Efektivní způsob, jak zlepšit funkci sluchového orgánu!

Kolposkop je společnost optického zařízení používaného při kolposkopickém vyšetření, které spočívá v analýze povrchu děložního hrdla, spodní části jeho kanálu a vagíny a vulvy. Bohužel také v minulém století byla kolposkopie široce podceňována a pojmenována jako těžkopádná a komplikovaná, nikoli objektivní. V dnešní době lze vždy pozorovat diametrální změnu v poloze kolposkopických testů, jejichž úloha se zvýšila díky možnosti neuvěřitelného zvýšení diagnózy cervikální patologie.Kolposkopie umožnila rychle rozpoznat gynekologické anomálie a učinit příslušná rozhodnutí týkající se terapie. Kolposkopické vyšetření identifikuje preklinické formy rakoviny děložního čípku a testování v této fázi znamená úplné vyléčení rakoviny. Když to bylo rychle řečeno, profesionální kolposkop nejen poskytuje pasivní pozorování, ale také diagnostiku děložního čípku pro údajné neoplastické změny. Kolposkopické vyšetření umožňuje přesně rozpoznat závažnost eroze a posoudit, zda musíme stavět se změnou, která skutečně škodí zdraví ženy.Vulvoskopii, tj. Vizuální prohlídku vnějších genitálií. Inovativní technologie hraná na kolposkopech prakticky eliminovala problém nepohodlí u pacientů podstupujících kolposkopii. Pokročilá elektronika použitá v těchto optických zařízeních a pantografy umožňující jednoduchý mnohostranný pohyb učinily kolposkop jednoduchými a silnými testy, které vylučují všechny předchozí nevýhody. Většina těchto kolposkopů je navíc vybavena digitálními účely, které umožňují dokumentovat průběh otázky nebo provádět digitální archivaci na elektronických médiích.